Skip to Content

Vysoký krvný tlak

Primárna hypertenzia  je taká, pri ktorej príčina vysokého krvného tlaku sa nedá s určitosťou zistiť, pravdepodobne za ňu zodpovedá genetická dispozícia, znásobená zlou životosprávou.
Sekundárna hypertenzia (symptomatická) je priamo podporovaná ochoreniami obličiek (akútne a chronické zápaly, skleróza obličkovej tepny), ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy), ochorenia nervového systému (mozgové nádory, zápaly mozgu), komplikovane prebiehajúce tehotenstvo (gestóza), ako i dlhodobé užívanie niektorých liekov (hormonálne antikonceptíva, kortikoidy).
Zo začiatku pacient nepociťuje žiadne veľké ťažkosti ani bolesti. Čím skôr sa podchytí, tým menšie škody napácha na cievnom systéme.
Najväčšie problémy s vysokým krvným tlakom nastávajú približne okolo päťdesiateho roku života. Ženy sú na tom najprv lepšie, lebo až do klimaktéria ich čiastočne chránia hormóny. Potom sa už riziko vyrovnáva mužom, ba po päťdesiatke stúpa tlak rýchlejšie ženám ako mužom. Ľuďom s dedičnou dispozíciou začne stúpať vekom.

Hypertenzia sa diagnostikuje počas šiestich meraní krvného tlaku, ktorý musí byť vyšší ako 140/90 mmHg, vtedy môžeme pacienta definovať ako hypertonika.. Ideálne hodnoty krvného tlaku sú do 120/80 mmHg. Ešte síce normálne, ale už nie optimálne sú hodnoty medzi 120 až 135 mmHg. Keď sa krvný tlak blíži k hodnote 140/90 mmHg, vzniká už kardiovaskulárne riziko, ktoré narastá už aj pri nižších hodnotách krvného tlaku, ak pacient fajčí, má zlú životosprávu, zvýšenú hladinu cholesterolu či cukrovku.